fbpx Skip to content
Tillväxtverket

Beslut om beviljat stöd för automationscheck

Tillväxtverket beviljar LBY Tech AB stöd enligt nedan.

Tillväxtverket motivering till beslut är att projektet bidrar till hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Tillväxtverket bedömer att projektet uppfyller målen och kraven för en automationscheck. Projektet som planeras ligger inom ramen för vad checken får användas till. Projektet bedöms leda till ökad kunskap inom automation och robotisering och därmed bidra till ny teknik inom en rimligt kort tid efter projektet. Kartläggningen av företagets behov av automation bedöms uppfylla de kriterier som Tillväxtverket satt upp.

”Vi har som målsättning att projektet skall mynna ut i en automationslösning som tas i fjärde kvartalet.

Just nu så ser vi en ökad efterfrågan och vår ambition är att höja vår kapacitet och uppgradera vår moderna maskinpark med automationslösningar”

Mattias Håkansson, VD/Ägare