fbpx Skip to content

Renovering av fastighet

Nu börjar vår renovering av fastighet bli klar äntligen!

Under sommaren hösten så har vi gjort följande:

  • Byte tak och fasad, Nytt värme- och ventilationssystem för kontor
  • Iordningställande av gårdsplan samt staket och grindar runt om fastigheten

Vi tackar alla lokala hantverkare och entreprenörer för ett gott och väl utfört arbete.